Tìm hiểu về dòng cạc đồ họa NVIDIA Quadro P

NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter
NVIDIA Quadro P1000, 4GB, 4 mDP to DP adapter
NVIDIA® QUADRO® P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics
NVIDIA® QUADRO® P4000 (8 GB GDDR5, 4 x Displayport 1.4) Graphics
NVIDIA® QUADRO® P5000 (16 GB GDDR5X, 4 x Displayport 1.4 + DVI-D DL) Graphics

SKU: QRK8MDVgqd8