Processors

CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit, tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu cơ bản do mã lệnh chỉ ra

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Core i3-10100 (4 Core, 6M cache, base 3.6GHz, up to 4.3GHz) DDR4-2666

Intel Core i3-10100 (4 Core, 6M cache, base 3.6GHz, up to 4.3GHz) DDR4-2666

€148,44

Intel Core i3-7100 Processor 3M Cache, 3.90 GHz

Intel Core i3-7100 Processor 3M Cache, 3.90 GHz

€75,21

Intel Core i3-8100 Processor 6M Cache, 3.60 GHz

Intel Core i3-8100 Processor 6M Cache, 3.60 GHz

€87,08

Intel Core i3-9100 Processor (6M Cache, Up to 4.20 GHz)

Intel® Core™ i3-9100 Processor (6M Cache, Up to 4.20 GHz)

€100,94

Intel Core i5-8600 Processor 9M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i5-8600 Processor 9M Cache, up to 4.30 GHz

€180,10

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

€78,77