NVIDIA Quadro

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA QUADRO P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport 1.4) Graphics

NVIDIA QUADRO P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport 1.4) Graphics

€148,44

NVIDIA QUADRO P2200 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

NVIDIA QUADRO P2200 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

€387,12

NVIDIA QUADRO P5000 (16 GB GDDR5X, 4 x Displayport 1.4 + DVI-D DL) Graphics

NVIDIA QUADRO P5000 (16 GB GDDR5X, 4 x Displayport 1.4 + DVI-D DL) Graphics

€1880,21

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4; 1 VirtualLink ) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4; 1 VirtualLink ) Graphics

€866,88

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; USB-C) Graphics

€1880,21

NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; 1 Dual link DVI-I) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4; 1 Dual link DVI-I) Graphics

€4314,58