HP Options

Xem dạng Danh sách Lưới
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

€623,83

HP Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

HP Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

€936,15

Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)

Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)

€1048,96

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 Hard Drive (LQ037AA)

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 Hard Drive (LQ037AA)

€57,51

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2666 nECC (4FU41AV)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2666 nECC (4FU41AV)

€47,50

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

€177,73